Office Bearers

Shri Satish Dattani 

President, Kandivli Education Society

Shri Vinod N. Vora

Vice-President, Kandivli Education Society

Shri Mahesh D. Chandarana

Hon. Secretary, Kandivli Education Society

Shri Rajnikant D. Ghelani

Hon. Jt. Secretary, Kandivli Education Society

Shri Navinchandra N Sampat

Hon. Treasurer, Kandivli Education Society

Trustees

 • Shri Mahesh K. Shah
 • Shri Tikamdas P. Bhatia
 • Shri Dilipkumar M. Laijawala
 • Shri Mahesh K. Shroff
 • Shri Ramanlal M. Shah
 • Shri Tejas D. Shroff
 • Shri Rajendra M. Danthi
 • Smt. Gita R. Bhatia
 • Shri Bharat J. Dattani
 • Shri Mohan C. Gajaria
 • Shri Kiran L. Patel
 • Shri Dipti B. Padia
 • Dr Shri Lalchand M. Pancholia
 • Shri Kaushik G. Laijawala
 • Smt. Bhagwatibhai N. Shroff
 • Shri. Bhanuprasad L. Suthar

Members

 • Shri Vinod K. Shah
 • Shri Hasmukh V. Sanghavi
 • Shri Haresh J. Matani
 • Shri Ramprasad K. Sheth
 • Shri Bijal A. Dattan
 • Shri Dinkar M. Joshi
 • Smt. Ranjanaben R. Pethani
 • Shri Sanjay B. Shah
 • Smt. Nayna H. Sanghavi
 • Shri Bharat J. Patel
Notices

1. SY and TY Arts Admission Notice

SY and TY Arts Admission Notice

View All